Cenník ...

Cennik
Mesačná celodenná starostlivosť o dieťa :

280,00 EUR
Mesačná poldenná starostlivosť o dieťa: 178,00 EUR
Adaptácia : pracovné dni 3,00 EUR/hod.
   
Stravné: dodávateľ stravy zvýšil cenu od 1.1.2021 z 3,27 EUR na 4,00 EURÁ(raňajky, desiata,obed,olovrant)-rodičia budú platiť 1,00 EURO/ deň

 

Školné je splatné najneskôr do 1.dňa nasledujúceho  kalendárneho mesiaca na účet:

SK 59 5600 0000 0027 4977 2001.

 

 Súkromné detské jasle Trstená

Mgr. Katarína Surovčíková
Hattalova 49/15,  028 01 Trstená

Otváracia doba

Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30

Otvorí sa Facebook stránka Detské jasle Trstená